Hur påverkas relationerna när en allt större del av vår dialog sker i text och bild på nätet?

Psykologen: Sociala medier – en källa till konflikt?

Vi tillbringar stora delar av vårt liv på sociala medier där vi visar upp vårt lyckliga liv. Många kan inte ens njuta av ett speciellt tillfälle före man har sett till att vänner och följare avundsjukt kan ta del av det i sociala medier. Ofta kan det leda till psykisk ohälsa. Vår psykologexpert reflekterar över hur sociala medier påverkar relationer samt vad du kan tänka på för att ha ett sunt förhållande till sociala medier.

Sociala medier har givit oss direkt tillgång till andra människor. Att snabbt kunna utbyta tankar, känslor och idéer samt att få snabb bekräftelse i dessa har blivit en självklarhet. Samtidigt som detta innebär stora möjligheter så får interagerande genom sociala medier inte alltid positiva följder. Många människor upplever oro och ångest i sina kärleksrelationer med koppling till sociala medier och deras partners användande av dessa.

Från det fysiska rummet till digitala kommunikationsplattformar
Vi lär oss från barnsben att forma djupa, tillitsfulla och meningsfulla relationer genom upprepat möte och samspel med andra människor. I dag har en allt större del av vår vardagliga sociala interaktion förflyttas från det fysiska rummet till digitala kommunikationsplattformar och det påverkar våra relationer.

Många kan relatera till känslan av irritation, sorg eller besvikelse över att en partners fokus hela tiden glider tillbaka till telefonen istället för att stanna vid oss själva och interaktionen i rummet. Att uppleva sig ignorerad och åsidosatt av den man älskar på grund av att denne är mer intresserad av mobilen kan göra att man känner sig ensam, även om man fysiskt är tillsammans med sin partner. En del upplever även att de fastnar i orostankar såsom:

Vad är det som är så mycket mer intressant än att vara med mig? Varför följer han henne eller honom? Varför gillade han inte min bild? Varför har han inte svarat fastän jag ser att han är online?

Sådana tankar kan odla misstro och svartsjuka i relationen, vilket kan trigga osunda beteenden såsom att övervaka sin partners beteenden på sociala medier.

Försämrat samspel och övervakandebeteende
Det finns idag forskning som visar att ett överdrivet användande av sociala medier kan sänka kvalitén på samspelet med människor i det verkliga livet. För kärlekspar kan detta orsaka problem för utvecklandet av intimitet i relationen. Relationsproblem som forskningen har kunnat koppla till överdrivet användande av sociala medier är bland annat upplevelser av brist på omsorg, ensamhet, svartsjuka och övervakandebeteenden.

I en aktuell enkätstudie uppger hälften av de tillfrågade att de övervakar sin partners beteende på sociala medier; exempelvis vems profiler och sidor denne har besökt samt vilka bilder den har gillat.

Det framgår även att det finns en betydligt lägre tröskel för digitalt övervakandebeteende än att ägna sig åt övervakandebeteenden i övriga livet, såsom att titta i en partners väska, jackfickor, lådor eller läsa partnerns meddelanden och mejl.

Utrymme för tolkningar
Den nya möjligheten att på avstånd få inblick i vad personen gör har öppnat enorma utrymmen för tolkning, och i och med att vi människor tenderar söka efter tecken på hot i vår tillvaro kan dessa utrymmen gärna fyllas med katastroftankar, eller göra att vi tycker oss se ”bevis” på det vi fruktar mest. Vi ser korta glimtar av vår partners kväll på InstaStory och luckorna fylls med egna fantasier och tankar.

I upplevelser av oro, ilska och svartsjuka ligger det nära till hands att beskylla ens partner för hur denne agerar ”fel” eller olämpligt, men det är viktigt att ta ett steg tillbaka och även rannsaka sig själv. Har jag någon riktig anledning att vara orolig och svartsjuk?

På samma sätt är det viktigt att vara lyhörd för det en partner beskriver att denne tycker är svårt och jobbigt med hur vi använder och agerar i sociala medier. Vi kan behöva fråga oss själva:

Hur ofta tar jag egentligen upp telefonen och skrollar Instagram då jag umgås med min partner? Hur påverkar det min partner att bekräftelse online är så viktigt för mig?

Öppna samtal och medvetna val
Öppna och ärliga samtal med en partner är nödvändigt för att bibehålla en sund relation. Det är viktigt att tillsammans prata och reflektera kring hur användandet av sociala medier egentligen ser ut i relationen. Då ges möjligheten att göra medvetna val kring vilket utrymme vi vill att social medier ska ta och vilken funktion de ska fylla för oss.

Fem tips för ett sunt förhållande till sociala medier

1. Det är viktigt att sätta gränser för hur mycket tid man får tillbringa på sociala medier. Den tid du tillbringar tillsammans med din partner bör vara kvalitetstid. Låt inte de sociala medier har företräde framför det verkliga livet.

2. Om du är orolig och känner dig hotad av din partners gamla ex eller nya vänner så mycket att du måste snoka runt på din partners sida så är det en fråga om tillit som man inte löser på detta sätt. Svartsjuka i alla former kväver en relation och man behöver ofta gå till botten med sig själv och sin egen osäkerhet – inte snoka eller ställa sin partner till svars.

3. Om du märker att din partner plötsligt stänger ner facebook eller vänder bort telefonen när du kommer i närheten så är det en fråga om förtroende och öppenhet. Träna på att vara öppna med era sociala medier för att skapa trygghet och förtroende.

4. Publicera aldrig något i ilska. Och lägg inte ut något din partner inte vill ska publiceras. Respektera din partner lika mycket på sociala medier som i verkligheten.

5. Ta en paus från sociala medier ibland. Du måste inte alltid ha koll på vad andra gör och allt du gör behöver inte Instagrammas eller Facebookas. Lev i nuet och prioritera kvalitetstid med din partner!

Välkommen till ett magasin för dig mitt i livet.

Moderna Livet är en plats fullt med drömmar och ambition. Man vill komma framåt med fart. Samtidigt vill man bevara sin hälsa, ha en fungerande vardag, och ha goda relationer.

Vi hjälper dig att hälla strössel på livet med inspiration och experthjälp från personer och företag.

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta er story i ett modernt sammanhang.

Klicka här för mer information.

Ta del av det bästa från oss
Vårt nyhetsbrev ger dig exklusiva rabatter, inbjudningar till event och intressant läsning
Genom att klicka ja, godkänner jag Moderna Livets användarvillkor samt personuppgiftspolicy.