Miljöexperten Gabriel Lundström: “Så kan du bidra till mänsklighetens överlevnad”

Det är inte konstigt om man känner klimatångest. Klimatet är vår tids ödesfråga.

Många i Sverige är engagerade i klimatfrågan, oroliga över följderna av ett varmare klimat och vill göra förändringar i sin vardag för att som enskild individ bidra till omställningen mot en hållbar framtid. Vi har frågat miljöexperten Gabriel Lundström, som både jobbar och lever med hållbarhet i fokus, om sin syn på klimathotet och vad man som enskild människa kan göra.

Först, kort bakgrund om dig och hur du fick ditt stora intresse för miljön?
– Jag brukar beskriva mig som en blandning mellan miljömupp och finansvalp – för många säkert en udda kombination men jag kan garantera att den blir allt vanligare. Till det mer formella så är jag Sustainability Manager på SEB där jag ansvarar för hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i affären mot privatkunder och företag.

Utöver det sitter Gabriel i styrelsen i UN Global Compact Sweden och Swesif (Sweden’s Sustaibility Investment Forum).

– Jag pluggade i Polen under en period och blev påmind om att något inte stod rätt till. Den dåliga luftkvalitén som konsekvens av de många kolkraftverken satte stora avtryck på mina luftvägar, något jag fortfarande känner av. Efter tre år i Polen läste jag på Handels i Stockholm och saker började ställas på sin spets.

Hur ska jag kunna åstadkomma en förändring och vilken bransch har musklerna att faktiskt göra något åt miljöhotet? Svaret landade på finansbranschen.

Vad innebär detta i ditt jobb lite mer praktiskt? Hur känner du att du påverkar?
– Man skulle kunna säga att mitt jobb är indelat i fem områden – strategi & affärsutveckling, process & styrning, kommunikation, utbildning och stötta affären. Genom att driva den strategiska hållbarhetsagendan är jag med och pekar ut riktningen och sätta ambitionen framåt för hållbarhetsområdet. Genom att stötta de olika produktområdena i affärsutvecklingen så ser jag att vi tar steg framåt för att göra finansbranschen mer hållbar genom produkter där hållbara alternativ gynnas. Ett exempel på det är Gröna Bolån som jag var med och drev fram. 

– Förutom produktutvecklingen så går jag väldigt mycket igång på att inspirera andra och få med mig folk på den här resan. Det gäller alltifrån i möten med våra kunder till att aktivera vår personal. Som bank har vi över 1800 miljarder SEK i förvaltning över 2100 miljarder SEK i utlåning. Att vara en del av processen att få det kapitalet att gå i en mer hållbar riktning är otroligt stimulerande och min förhoppning är att det också kommer göra skillnad i samhället.

Vad är de mest ”brinnande” frågorna idag?
– Först och främst behöver vi ändra våra levnadsvanor och det snabbt. Tittar vi på FNs Agenda 2030 och de 17 mål som sattes upp så kan vi se att de planetära/miljömässiga parametrarna går åt fel håll och delvis är det ett resultat av att vi människor blir allt fler och allt rikare. Men vår planet är fortfarande lika stor som den alltid varit.

Det allra kritiska är vårt ekosystem som just nu slåss med näbbar och klor för att inte raseras helt och hållet och vi kan se att djurarter utrotas till följd av detta.

– Vattenfrågan är också akut både när det gäller världshavens stigande temperatur men även den katastrofala nedskräpningen. Prognoser visar att om vi fortsätter släppa ut lika mycket plast i haven som vi gör idag så har vi mer plast i haven än levande materia. Det är skrämmande fakta.

Kommunikationen blir ibland missvisande
– Jag kan tycka att det är provocerande att kommunikationen om dessa frågor inte fokuserar mer på mänsklighetens överlevnad. Jag tror att vår planet kommer överleva oss människor om dock förbrukad. Det är vi människor som kommer försvinna först till följd av extremväder eller sjukdom. Så jag tycker att vi ska prata om hotet mot mänskligheten istället för om ”klimat hotet”. Det ger en lite annan ‘Sense of Urgency’.

Man har förstått att mycket ligger på en politisk nivå. Men vad kan vi vanliga människor göra på mer daglig basis för att bidra?

– Politikerna har som vanligt en viktig roll att spela men vi ska inte lägga allt ansvar på dom. Vi har alla ett ansvar och kan göra mycket både i vårt yrkesliv, som konsument och som medmänniska. Om vi alla förväntar oss att någon annan ska lösa problemen kan vi bara vara säkra på en sak: det kommer gå åt pipan.

WWF brukar prata om de fem B:na – bilen, biffen, börsen, bostaden och butiken
– Förenklat kan man säga att grunderna är:

  1. Bilen – åk mer kollektivt, cykla och gå
  2. Biffen – ät mindre kött (i alla fall biff som är värst)
  3. Börsen – investera/spara hållbart
  4. Bostaden – minska elanvändningen, installera solceller, tilläggsisolera, installera bergvärme osv.
  5. Butiken – handla ekologiskt och närodlat, köp second-hand, laga mer och konsumera mindre rent generellt

Vilka är de största bovarna?
– Det finns många bovar. Några av de större är exempelvis industrin, transportsektorn, jordbruket, flyget, och energisektorn.

Vad tycker du är svårast att avstå ifrån? Man vet till exempel att flyga är dåligt men man kanske ändå vill resa – finns det bra alternativ?
– Som du nämner så är flyget absolut svårast. Jag har vänner i andra länder och reser en del i jobbet och där blir det svårt att kompromissa. Jag har inte själv landat i hur man ska förhålla sig. Jag tror att hur mycket jag än skulle propagera för att vi ska flyga mindre så har jag svårt att tro att majoriteten skulle köpa in på det. Vi har lärt oss att älska resandet så jag har lite gett upp hoppet om att vi ska backa till färre flygresor även om vi borde.

– Mina förhoppningar ligger snarare på innovation och att vi inom en snar framtid har elflygplan där elen kommer från förnyelsebara källor. Det pågår just nu en hel del innovation på området. När det kommer till de andra områdena tycker jag att det är någorlunda enkelt. Till sist är frågan om hållbart sparande viktigt för mig.

Att spara hållbart måste vara en självklarhet om man vill att pengarna ska investera i framtiden.

 
Gabriel Lundström är Hållbarhetsansvarig på SEB.

Välkommen till ett magasin för dig mitt i livet.

Moderna Livet är en plats fullt med drömmar och ambition. Man vill komma framåt med fart. Samtidigt vill man bevara sin hälsa, ha en fungerande vardag, och ha goda relationer.

Vi hjälper dig att hälla strössel på livet med inspiration och experthjälp från personer och företag.

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta er story i ett modernt sammanhang.

Klicka här för mer information.

Ta del av det bästa från oss
Vårt nyhetsbrev ger dig exklusiva rabatter, inbjudningar till event och intressant läsning
Genom att klicka ja, godkänner jag Moderna Livets användarvillkor samt personuppgiftspolicy.