Möt Mindler – Sveriges största digitala psykologmottagning på mindre än ett år

Mindler digitaliserar psykologin, i hopp om att kunna effektivisera behandlingsmetoder och minska vårdköer.

Mindler kopplar ihop patient och legitimerad psykolog via videosamtal.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till dagens sjukskrivningar – men trots att många mår dåligt är det få som får träffa en psykolog. Det vill företaget Mindler ändra på med sin nya app.

Den digitala psykologmottagningen Mindler grundades i december förra året med visionen att alla ska ha möjligheten att träffa en psykolog på lika villkor – oavsett var man bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man har.

Behovet av psykologer
Den kraftigt ökande psykiska ohälsan i kombination med svårigheten att få träffa en psykolog har blivit ett av våra mest aktuella samhällsproblem. Enligt nationell statistik fick 65 procent av de som sökte hjälp för psykisk ohälsa vänta i över 31 dagar på sitt första besök under juli 2019, varav 23 procent väntade i över 90 dagar.

Ett första besök är i regel inte heller ett psykologsamtal, utan en läkarbedömning av patientens behov av behandling för att sedan slussa tillbaka personen ut i kösystemet.

Trots att nära en tredjedel av besöken i premiärvården berör psykisk ohälsa är det bara 3-4 procent som får träffa en psykolog.

Samtidigt beror 44 procent av alla sjukskrivningar i Sverige på psykisk ohälsa, vilket sammantaget kostar samhället 77-100 miljarder kronor varje år. Den psykiska ohälsan mer utbredd än någonsin. Behovet av en lösning är både stort och brådskande.

Mindlers innovativa lösning
Som ett svar på detta växande problem, skapades den digitala psykologmottagningen Mindler år 2018, där patienter får prata med en legitimerad psykolog via videosamtal.

Idag, ett år senare, arbetar över 100 legitimerade psykologer hos Mindler och sedan starten har den digitala vårdgivaren hjälpt över 30 000 besökare att få en professionell kontakt – inom 24 timmars vårdgaranti och till vanlig patientavgift, finansierat av Landstinget.

Besöket sker via videosamtal i Mindlers app där professionell hjälp i kombination med den digitala tekniken är modellen för att ge människor bästa möjliga hjälp vid psykisk ohälsa. Mindler är idag Sveriges största digitala psykologmottagning och har sitt säte på Wallingatan i Stockholm.

Ditt digitala besök med psykolog omfattar bedömning, utredning och behandling av psykisk ohälsa på dina villkor.

Ny app bygger på datadriven individanpassning
Under året har Mindler tagit in 46 miljoner kronor och växt till 130 medarbetare. Nu lägger det svenska medtech-bolaget i nästa växel och lanserar en ny app som möjliggör en datadriven och mer individanpassad behandling än vad som är möjligt vid ett fysiskt möte, med målet att effektivisera behandlingsmetoderna och minska de långa vårdköerna.

Appen samlar in data från patienten för att skapa ett individanpassat upplägg som matchar patientens specifika behov med den mest lämpliga av psykologerna kopplade till Mindlers plattform. Något som inte är möjligt i samma utsträckning på en fysisk Vårdcentral där hantering av journaler sker manuellt och det finns ett fåtal psykologer att välja på.

Psykologerna ansluta till Mindler pratar totalt 15 olika språk vilket gör att även patienter på glesbyggden, där färre psykologer finns, kan få vård på sitt modersmål.

Rickard Färdig är grunden psykolog och forskare. Tillsammans med Johannes Hatem grundade han Mindler förra året.

– Utöver visionen att ge alla möjlighet att träffa en psykolog på lika villkor kommer vi att ta på oss allt större ansvar för att innovera och skapa bättre förutsättningar för behandling av psykisk ohälsa i samhället.

Den nya datadrivna appen är ett viktigt första steg för att individanpassa behandling och underlätta för både patient och psykolog på sätt som inte tidigare varit möjliga, berättar Rickard Färdig, VD, medgrundare, psykolog, forskare.

 

Välkommen till ett magasin för dig mitt i livet.

Moderna Livet är en plats fullt med drömmar och ambition. Man vill komma framåt med fart. Samtidigt vill man bevara sin hälsa, ha en fungerande vardag, och ha goda relationer.

Vi hjälper dig att hälla strössel på livet med inspiration och experthjälp från personer och företag.

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta er story i ett modernt sammanhang.

Klicka här för mer information.

Ta del av det bästa från oss
Vårt nyhetsbrev ger dig exklusiva rabatter, inbjudningar till event och intressant läsning
Genom att klicka ja, godkänner jag Moderna Livets användarvillkor samt personuppgiftspolicy.