Varma bad kan medverka till att förebygga de stora folksjukdomarna

Varma bad har betydelsefulla hälsofrämjande effekter. Under senare år har vetenskapen ägnat ett allt större intresse åt det som i dessa termer beskrivs som termal terapi. Professor Peter Währborg bekräftar att regelbundet badande har förebyggande egenskaper för att stävja de stora folksjukdomarna hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Samtidigt som badande ger goda effekter mot depression, sömnsvårigheter och förhöjt blodtryck.

Professor Peter Währborg är specialist i hjärtsjukdomar och invärtes medicin. Han har tagit del av den forskning som gjorts om varma bad och dess fördelar för vår hälsa. Han berättar att det funnits tankar om de varma badens betydelse redan på 500-talet f.kr. Berömda är också baden i det gamla ottomanska riket, de turkiska baden.

En timmes avslappnande bad förbrukar 126 kalorier

Nytt är dock alla de vetenskapligt visade fördelar man funnit med de varma baden. En timmes
avslappnande bad förbrukar 126 kalorier, faktiskt lika mycket som en halvtimmes promenad.
Muskulaturen slappnar effektivt av, vilket många idrottsutövare redan känner till och praktiserar.

Även patienter med svår smärta, som t.ex. vid fibromyalgi, lindrar sina smärtor med ett varmt bad.

Goda effekter har beskrivits också när det gäller gäller depression, sömn och välbefinnande. Det mest intressanta är kanske ändock de varma badens förebyggande betydelse för några av de stora folksjukdomarna, hjärt-och kärlsjukdom samt diabetes. Ytterligare ett exempel på positiva effekter återges från en amerikansk forskargrupp som har visat att flera faktorer i vår cirkulation påverkas positivt av regelbundna varma bad (40,5 grader). Studien utfördes på unga personer med en stillasittande tillvaro. Man kunde statistiskt säkerställt visa att blodtrycket sjönk i försöksgruppen, artärstelheten minskade och tjockleken i blodkärlens innersta lager minskade så att blodflödet förbättrades och pulsfrekvensen minskade.

Termal terapi kan vara ett alternativ vilket har visats av flera forskare.

Termal terapi, eller badterapi om man så vill, har jämförts med fysisk aktivitet i flera studier. Likheterna i effekt är slående och en positiv nyhet, inte minst för de som inte kan, orkar, eller vill ägna sig åt regelbunden fysisk träning. Termal terapi kan vara ett alternativ vilket har visats av flera forskare. Steve Faulkner och medarbetare har visat att låggradig inflammation, som är vanlig hos överviktiga och att vår nödvändiga känslighet för insulin påverkas på likartat sätt antingen man bedriver regelbunden fysisk aktivitet eller genomgår termal terapi (40 grader).

För att belysa de hälsofrämjande effekter som ges av regelbundet badande har Nordhem lanserat projektet The Bath Theory. Projektet utvecklades tillsammans med internationella forskare och får nu uppbackning av den internationellt erkända professorn Peter Währborg, som blir partner i frågor kring bevisade hälsoeffekter kopplade till varma bad.

Läs mer om projektet här.

Välkommen till ett magasin för dig mitt i livet.

Moderna Livet är en plats fullt med drömmar och ambition. Man vill komma framåt med fart. Samtidigt vill man bevara sin hälsa, ha en fungerande vardag, och ha goda relationer.

Vi hjälper dig att hälla strössel på livet med inspiration och experthjälp från personer och företag.

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta er story i ett modernt sammanhang.

Klicka här för mer information.

Ta del av det bästa från oss
Vårt nyhetsbrev ger dig exklusiva rabatter, inbjudningar till event och intressant läsning
Genom att klicka ja, godkänner jag Moderna Livets användarvillkor samt personuppgiftspolicy.