Fem tips för att öka värdet av styrelsen i din startup

Öka värdet av styrelsen i din startup

En aktiv styrelse är en mycket värdefull tillgång som sträcker sig bortom dess funktion som kontrollorgan. Särskilt för dig som driver en startup. Trots detta riskerar styrelsefunktionen att bli ett administrativt rapportforum och affärsnyttan som styrelsen kan bidra till går lätt förlorad. Så hur undviker du att hamna där? I denna guide vägleder bolagsbyggaren Hidden Dreams chefsjurist Sofia Tångelin dig genom fem tips för att: Öka värdet av styrelsen i din startup.

I ett svenskt aktiebolag hittar du alltid en styrelse och i dess minsta form består den av en ledamot och en suppleant. Styrelsens kontrollerande ansvar tydliggörs i aktiebolagslagen. Där framgår bland annat reglerna om att styrelsen utövar tillsyn över vd, att styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning, samt vilka uppgifter som åvilar en styrelseordförande. Det formella ansvaret utgör grunden för styrelsens arbete men det finns sätt att aktivera styrelsen i andra frågor, om man lyckas etablera den relationen till sina ledamöter. En styrelse kan exempelvis hjälpa med att navigera i utmaningar, identifiera möjligheter och öka tillväxten i ditt bolag.

Hur du kan göra för att öka värdet av styrelsen i din startup

För en startup kan styrelsen således vara ett kostnadseffektivt sätt för vägledning, mentorskap och nätverksmöjligheter.

– Alla styrelser har en kontrollerande roll, men om det är allt du som startup vd ber om lämnar du mycket på bordet. För att öka värdet med din styrelse så är tydliggörande av förväntansbild A och O.

Du vill undvika ett upplägg där personer bara ”sitter” i styrelsen, och istället satsa på dem som vill jobba med ditt företag och som ställer sig i skyttegraven tillsammans med dig. Att vara styrelseledamot i ett ungt bolag ska både vara ett roligt och dynamiskt uppdrag.

Sofia Tångelin, chefsjurist på Hidden Dream’s, betonar vikten av att maximera outputen från styrelsefunktionen i alla portföljbolag. Som medgrundare är det viktigt att säkerställa en fin tillväxt genom att ha aktiva och kompetenta styrelser.

Fem sätt för att öka värdet av styrelsen i din startup

Definiera mål och förväntningar

Vad ska bolaget lyckas med på kort och lång sikt? Med stöd från bolagets huvudägare är styrelsen skyldig att fastställa bolagets övergripande målsättningar och strategiska plan samt fortlöpande övervaka efterlevnaden av dessa. I mindre bolag sker detta ofta i nära dialog med vd – som i många fall dessutom är medgrundare i bolaget. Vilka är de kritiska flaskhalsar som ni vet eller tror kommer begränsa er tillväxt? Svaren bör ge ett hum om vad som ska prioriteras på såväl strategisk som operationell nivå. Det kan vara allt från produktutveckling och utvecklingskostnader, till säljstrategi, onboarding och customer success-frågor, till prissättning, finansiering och rekrytering. Med tydliga mål och förväntningar kan allas insatser riktas mot dessa och säkerställa att det arbete som görs på samtliga nivåer genererar värde utifrån bolagets behov.

Be om hjälp oftare

Styrelsen tillför ofta en mängd olika erfarenheter och expertis till bordet. Så var inte rädd för att be styrelseledamöterna om hjälp och stöd i konkreta uppgifter. Utnyttja deras olikheter genom att förtydliga vem som kan bidra med vad. Det går utmärkt att engagera ledamöter i operationella nyckelfrågor, formulerandet av vägval och särskilda satsningar, framtidsinriktade strategifrågor, team-frågor, allmän navigering och hantering av nya situationer.

Det finns många fina exempel på ledamöter som initierar kundmöten, hjälper till med bolagets pitch deck, hanterar Vinnova-ansökningar, tar investerarmöten, lockar nya anställda till sig med mera.

Keep them in the loop

Du bör regelbundet uppdatera styrelsen om företagets prestationer, framsteg och eventuella problem eller risker som kan uppstå. Detta bidrar till att styrelsen är välinformerad och känner sig trygg i att du är transparent oavsett vad som händer. Ditt existensberättigande är till alla delar beroende av förtroende.

Ljug aldrig och presentera väl underbyggda antaganden, inte glädjekalkyler. Kom överens om ett rapportformat och en mötesstruktur som passar er och etablera tidigt ramarna för samarbetet. Här kan en vd-instruktion och en arbetsordning för styrelsen vara exempel på goda hjälpmedel. Planera också in strategidagar med tydliga fokusområden. Och glöm självklart inte att fira när ni gjort något bra tillsammans!

Positionera ditt bolag genom styrelsen

Har du säkrat en branschveteran till styrelsemedlem? Det kan ge flera varumärkesfördelar, särskilt för startups utan ett starkt varumärke ännu. En styrelsemedlem ger legitimitet och underlättar att nå kunder, investerare och branschmedier. Öka anseendet och synligheten genom gemensamma pressmeddelanden, LinkedIn-inlägg och deltagande på branschevenemang.

Professionalisera era investerarrelationer

tt säkerställa tillgång till kapital är helt avgörande för tillväxtbolag, särskilt för startups. Om investerarrelationerna hanteras väl bäddar det för framtida kapitalanskaffningar. Styrelseordföranden har ofta nära kontakt med bolagets huvudägare och adresserar ägardirektiv gentemot både styrelse och vd. För den personen är därför investerarrelationsarbete en ypperlig uppgift att hjälpa till med!

Investerare kan vara effektiva dörröppnare och en del kan även hjälpa till att synliggöra bolaget i sina egna kanaler. Var således inte rädda för att kontakta era ägare i andra frågor än just pengafrågan. Bolag med investerare som kan och vill bidra till verksamheten har helt klart bättre förutsättningar att lyckas.  En gemensam förväntansbild, tydliga ägardirektiv och kontinuerlig uppföljning och rapportering får alla inblandade att springa åt samma håll, känna sig engagerade, involverade och minskar risken för onödiga slitningar. Sätt därför tillsammans med styrelsen tidigt rutiner och processer på plats för att vårda era investerarrelationer.

Sammanfattningsvis är detta fem bra tips du kan använda dig av och förhålla dig till för att öka värdet av styrelsen i din startup!

Vill du läsa mer? Klicka här för att läsa våra artiklar!

Välkommen till ett magasin för dig mitt i livet.

Moderna Livet är en plats fullt med drömmar och ambition. Man vill komma framåt med fart. Samtidigt vill man bevara sin hälsa, ha en fungerande vardag, och ha goda relationer.

Vi hjälper dig att hälla strössel på livet med inspiration och experthjälp från personer och företag.

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta er story i ett modernt sammanhang.

Klicka här för mer information.

Ta del av det bästa från oss
Vårt nyhetsbrev ger dig exklusiva rabatter, inbjudningar till event och intressant läsning
Genom att klicka ja, godkänner jag Moderna Livets användarvillkor samt personuppgiftspolicy.