Psykolog i Göteborg ger tips till arbetsgivare vid sjukskrivning

Artikeln är ett annonssamarbete från Psykologpoolen

Intervju med legitimerad psykolog Christine Mjärder på Psykologpoolen med duktiga psykologer i Göteborg.

Du arbetar som psykolog i Göteborg, hur skulle du säga att arbetsgivare i Göteborg tar hand om sina anställda i samband med sjukskrivningar för ångest och depression?

– Generellt så tycker jag att arbetsgivare ofta är bra på uppföljning av sjukskrivningar. Min erfarenhet som psykolog är dock att för arbetsgivare till en som är sjukskriven för ångest och depression är det inte så lätt. Det är nödvändigtvis inte som med andra sjukdomar just av den anledningen att tillstånden ofta påverkar personens upplevelse i sig själv och personlighet i perioder.

Vad tycker du som psykolog är det viktigaste att tänka på?

– Arbetsgivare har ett ansvar att hjälpa den sjukskrivne tillbaka i arbete. Det man bör veta är att med några enkla knep så kan man vara en god arbetsgivare till en anställd som är sjukskriven för ångest eller depression.

Hur ser dessa enkla knep ut?

– Som psykolog är jag väldigt upptagen vid att lära ut viktigheten av att ha god kommunikation och att upprätthålla kontakten med den anställde. Sättet som man kommunicerar på är ofta väldigt viktigt. Vi psykologer brukar säga att det är viktigt att validera personen då de kan uppleva att de inte klarar av sitt jobb. De är ofta självkritiska och kan ofta komma med kommentarer som “jag passar inte till detta arbete längre”. Det är bra att känna till att denna självkritik oftast är en del av det depressiva tillståndet.

Vad betyder egentligen validera?

– När vi validerar lyssnar vi nyfiket på vad personen säger och signalerar att du kanske inte nödvändigtvis är överens men att du tar upplevelsen på allvar. I stället för att säga “Jodå det går så bra du är så duktig” Sådant som vi människor säger i all välmening.

Har du några andra tips på viktiga saker ur ett psykologiskt alternativ?

– En annan sak som är väldigt viktig är att hålla kontakt med personen. De som upplever ångest och depression kan ofta falla ut ur arbetslivet i perioder, helt enkelt för att en del av tillståndet innebär tillbakadragande. Man orkar inte träffa andra eller man är rädd för att träffa andra. Om du som arbetsgivare då lyckas hålla kontakten med den sjukskrivne så gör du en extremt viktig insats. Det behöver inte vara mer än ett telefonsamtal en gång i veckan eller en inbjudan till lunch eller kaffe på arbetsplatsen eller annan plats där ni kan prata om hur det går. Detta fokuserar våra psykologer väldigt mycket på när vi ger stöd till arbetsgivare här i Göteborg.

Hur tänker ni psykologer om att komma tillbaka i arbete efter en tids sjukskrivning på grund av ångest och depression?

– Det är viktigt att förstå att när man skall komma tillbaka i arbete efter en tids sjukskrivning på grund av psykisk sjukdom är det ofta viktigt med gradvis återgång i arbete. Alltså inte från 0% till 100% på en gång. Detta är helt enkelt för att koncentrations- och minnesfunktionerna är oftast starkt påverkade även efter att personen inte längre upplever symtom på ångest och depression. Detta är något helt centralt och något jag som psykolog lägger mycket tid på att lära mina patienter men också informerar arbetsgivare om här i Göteborg.

Kan du utveckla hur du menar?

– Det är viktigt att den anställde upplever att han eller hon lyckas även om det är i mindre grad än tidigare. Man börjar till exempel med 20% arbete och därefter kanske 40%. På så vis får man en gradvis upplevelse av att man klarar av sina uppgifter och får en känsla av kontroll. I Göteborg arbetar våra psykologer nästan uteslutande med den här typen av upptrappningsplan när en patient skall återgå i arbete. Erfarenheten är att det ofta går mycket bättre när det görs på detta vis till skillnad från att bli överväldigad med en gång och att patienten kanske drar sig tillbaka med en ny sjukskrivning.

Vad menar du som psykolog att arbetsgivare kan göra i den här processen? 

– Återigen, visa att man finns där och inte stressa återgången i arbete. Det har visat sig vara mer lyckosamt om den anställde och arbetsgivaren har en samförståelse av planen för tillbakagång i arbete. Så att vara delaktig i den processen är viktigt.

Några avslutande tips från psykologen i Göteborg

– Om du som arbetsgivare upplever att du inte haft så mycket kontakt med personen som är sjukskriven, så är det viktigt att bara acceptera det och kanske hitta någon annan på arbetsplatsen som kan hjälpa dig. Det underlättar om den sjukskrivne har en relation till personen som ska vara stöd i processen. Ibland är det så att vi psykologer här på mottagningen i Göteborg hjälper till med detta.

 

Välkommen till ett magasin för dig mitt i livet.

Moderna Livet är en plats fullt med drömmar och ambition. Man vill komma framåt med fart. Samtidigt vill man bevara sin hälsa, ha en fungerande vardag, och ha goda relationer.

Vi hjälper dig att hälla strössel på livet med inspiration och experthjälp från personer och företag.

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta er story i ett modernt sammanhang.

Klicka här för mer information.

Ta del av det bästa från oss
Vårt nyhetsbrev ger dig exklusiva rabatter, inbjudningar till event och intressant läsning
Genom att klicka ja, godkänner jag Moderna Livets användarvillkor samt personuppgiftspolicy.