Psykologen: så påverkas vi av sociala medier

Moderna Livets psykologexpert Stephanie Bergh ger tips och råd

Hur kan vi förhålla oss till sociala medier och samtidigt bevara vårt välmående? En viktig fråga då allt mer forskning visar på sämre välmående på grund av den ständiga uppkopplingen, inte minst bland unga.

På frågan om sociala medier är bra eller dåligt menar psykologen Stephanie Bergh att det inte finns ett ensidigt svar. Det man kan konstatera är att sociala medier är ett nytt slags beroende som blir viktigt att försöka ta kontroll över.

Hur ser du som psykolog på den snabba framfarten av sociala medier?
– Den digitala revolutionen har markant påverkat kulturen, samhället och individen. Det finns många fördelar med sociala medier t.ex. ur miljöperspektiv att kunna skicka mail istället för brev och att kunna finna grupper som man delar intresse med och att kunna hålla kontakt med vänner, släktingar och familj i andra länder.

Det finns också många negativa aspekter på hur vi påverkas av detta ständiga brus från telefon, dator och Ipad – här nedan är några exempel:

Att fastna i ett beroende. Forskningen visar att allt fler människor använder mer tid än de själva vill på sociala medier. Att jakten på likes också gäller främlingar. När självbilden kopplas ihop med en mätbar siffra, börjar vi jaga bekräftelser från människor som vi kanske inte ens känner.

Att få sömnbrist pga att vi inte kan sätta gränser till vårt outtröttliga behov av att kolla sociala medier. För att kunna använda sig av sociala medier och samtidigt bevara sitt välmående så är det viktigt att kunna ha en inblick i vad man vill fylla sin vakna tid med.

Människor som hade loggat ut från Facebook kände sig mindre ensamma visar rön från en undersökning av The Happiness Researche Institute i Danmark. Efter 7 –dagars Facebook-detox kände sig deltagarna sig mer nöjda med livet.

För att få svar på vad man vill ägna sig åt behöver man själv bearbeta vad man tycker vinner mening i livet i termer av att vara intressanta, ovidkommande, viktiga, oväsentliga, sanna, falska, lockande, frånstötande och så vidare.

Att finna en moralisk hållning utifrån vilken det blir möjligt att leva eller föra sitt liv utifrån vad man bryr sig om, vad som engagerar en, vad man står för och vad man anser vara meningsfullt.

– Ungdomar behöver hjälp av vuxna att rama in tidsåtgången av sociala medier. Ungdomars konsekvenstänkande är inte helt utvecklat och en ung person behöver därför en vuxens stöd för att kunna få ett varierat liv.

En åtgärd kan vara att se till att ens barn och ungdomar inte har mobilen i sovrummet under natten. Den kan ligga på laddning i föräldrarnas rum.

Ett annat exempel på hjälpmedel för att få kontroll på sin internettid är appar tex ”Breakfree” som räknar hur många gånger du låser upp telefonen och hur många minuter du använder den under dagen, veckan och månaden.

Stephanie Bergh
Legitimerad psykolog och certifierad coach
BESÖK WEBBPLATS

Välkommen till ett magasin för dig mitt i livet.

Moderna Livet är en plats fullt med drömmar och ambition. Man vill komma framåt med fart. Samtidigt vill man bevara sin hälsa, ha en fungerande vardag, och ha goda relationer.

Vi hjälper dig att hälla strössel på livet med inspiration och experthjälp från personer och företag.

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta er story i ett modernt sammanhang.

Klicka här för mer information.

Relaterade artiklar
Stressrelief: gör plats för spontanitet