Knodd lanserar digital psykologtjänst för barn

Nu breddar Knodd sina vårdtjänster till att även innefatta barnpsykologer, primärt för barn upp till sex år. En satsning som innebär att barn och föräldrar som behöver hjälp kan få effektiv digital rådgivning kring barns psykiska hälsa. Med snabb och tillgänglig vård kan man i ett tidigt skede få insikt och verktyg som underlättar för barnets psykiska välmående. Och framförallt lindrar föräldrars stress och oro.

Nu erbjuder Knodd även möjlighet att träffa erfarna barnpsykologer för småbarnsföräldrar. Det kan till exempel handla om sömnproblem, ätsvårigheter, bråk och utbrott, utveckling eller föräldraskap. En satsning som innebär ökad tillgänglighet för den här typen av tjänster som allt fler föräldrar efterfrågar. Flera samhällsaktörer såsom SKR och Region Stockholm har konstaterat ett stort behov av psykosocialt stöd för barn och unga. I dagsläget finns det inte tillräckliga resurser för att möta efterfrågan och väntetiderna är långa. BRIS visar också att just barngruppen 0-6 år behöver mer stöd och ju tidigare hjälpen kan sättas in desto bättre.

Småbarnsfamiljer efterfrågar psykologhjälp 

– Vi ser att psykologhjälp efterfrågas av många småbarnsfamiljer. Vi är glada att äntligen kunna stötta dem med våra erfarna barnpsykologer. Utöver den sjukvård som vi annars ger. Vårt digitala format gör det också enkelt och flexibelt för alla parter att träffas, analysera och samtala kring de utmaningar som familjen och barnet har och ta fram effektiva metoder som snabbt kan hjälpa, säger Younis Khalid, verksamhetschef hos Knodd.

Hjälp tillgängligt samma dag

Knodd har idag över 100 barnläkare och barnsjuksköterskor och det nya teamet med barnpsykologer ska växa. Målet är att det ska finnas resurser som matchar efterfrågan och att det alltid ska finnas en barnpsykolog tillgänglig samma dag som man söker hjälp. Det finns stora vinster med att söka hjälp i ett tidigt skede för att undvika att problemet växer. Det är också viktigt med en bra start i livet som främjar utvecklingen och ger bättre förutsättningar för välbefinnande senare i livet. Förutom psykologer kommer Knodd erbjuda kurser, kunskapsartiklar och verktyg som föräldrar kan ta del av för att få hjälp med sitt barns psykiska välmående.

Ett alternativ till fysiska besök

Knodds psykologtjänst gör att det blir enkelt att boka tid till psykolog i appen och samtalet sker sedan digitalt på en plats och tid som passar förälder och barn. Det är barnet som är patienten och samtalet och rådgivningen är därför kostnadsfritt. Barnets vårdnadshavare är alltid med och får den hjälp och de verktyg som barnet behöver. Tjänsten kan vara ett alternativ till fysiska besök hos barnpsykolog eller ett steg efter BVC i de fall vårdnadshavaren behöver mer stöd.

– Det digitala formatet för att träffa en barnpsykolog har många fördelar. Samtalet blir mer utifrån barnets förutsättningar i hemmets trygghet, och eliminerar stress och praktiska hinder som annars kanske gör att besöket inte blir av. Dessutom ger samtalet barnpsykologen en inblick i hur utmaningarna sker i vardagen, berättar Ida Svensson, barnpsykolog hos Knodd.

Välkommen till ett magasin för dig mitt i livet.

Moderna Livet är en plats fullt med drömmar och ambition. Man vill komma framåt med fart. Samtidigt vill man bevara sin hälsa, ha en fungerande vardag, och ha goda relationer.

Vi hjälper dig att hälla strössel på livet med inspiration och experthjälp från personer och företag.

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta er story i ett modernt sammanhang.

Klicka här för mer information.

Ta del av det bästa från oss
Vårt nyhetsbrev ger dig exklusiva rabatter, inbjudningar till event och intressant läsning
Genom att klicka ja, godkänner jag Moderna Livets användarvillkor samt personuppgiftspolicy.