Högt blodtryck: En tyst mördare – så kan du mäta blodtryck hemma

Nära hälften av svenskarna (45%) vet inte vilket blodtryck de har visar en ny Novus-undersökning på uppdrag av Withings. Högt blodtryck är ofta symtomfritt och man kan känna sig fullt frisk, trots ett farligt högt blodtryck. Därför är det viktigt att hålla koll på sitt blodtryck då ett obehandlat högt blodtryck kan öka risken för allvarliga sjukdomar.

Vikten av att mäta blodtryck hemma: Högt blodtryck är en tyst mördare och att veta ens blodtryck är av yttersta vikt för att upptäcka och hantera detta hälsoproblem. Genom att regelbundet mäta blodtryck hemma kan man få en bättre förståelse för ens hälsostatus och agera i tid för att undvika allvarliga konsekvenser.

Högt blodtryck (hypertoni) är en av de främsta riskfaktorerna för förtida död och för att utveckla hjärtinfarkt och stroke samt den främsta orsaken till funktionsnedsättning hos vuxna1. Det är dessutom en av de vanligaste sjukdomarna i landet som drabbar miljontals. Däremot är cirka hälften omedvetna om sitt tillstånd och saknar därmed diagnos och behandling.

”Att nära hälften av de tillfrågade i undersökningen inte vet vilket blodtryck de har är bekymmersamt. Många liv skulle sannolikt kunna räddas varje år om fler kände till att de har högt blodtryck och fick behandling i tid,” säger Ghassan Darwiche, specialistläkare och chefsläkare vid Blodtrycksdoktorn.

Förebyggande åtgärder – viktigt att mäta ditt blodtryck hemma

För att främja en hälsosam livsstil är det avgörande att integrera hemmamätning av blodtryck som en regelbunden rutin. Därför är det avgörande att integrera hemmamätning av blodtryck som en regelbunden rutin för att främja en hälsosam livsstil.

Om blodtrycket inte är inom det normala intervallet är det viktigt att genast söka vård för att få en korrekt diagnos och behandling.

”Lyckligtvis är högt blodtryck ofta lätt att behandla när det väl upptäcks. Det finns olika läkemedel som kan tas enskilt eller i kombination vilket möjliggör helt individanpassad behandling. Förutom medicinering kan livsstilsförändringar vara effektivt. Det innebär att göra justeringar i kosten samt att vara mer fysiskt aktiv och undvika långvarigt stillasittande. Vi kommunicerar regelbundet med våra patienter för att hitta den bästa kombinationen av medicinsk behandling och livsstilsförändringar.”

Fördelarna med att mäta blodtryck hemma

En av de största fördelarna med att mäta blodtryck hemma är möjligheten till tidig upptäckt av högt blodtryck. Genom att ha kontroll över ens blodtryck i hemmiljö kan man snabbt identifiera eventuella avvikelser och söka vård i tid för att få den nödvändiga behandlingen.

”Mätning av blodtrycket i hemmiljö kan vara mer tillförlitligt än på mottagningen. Detta då en del patienter får förhöjt blodtryck på grund av stress eller nervositet i samband med att blodtrycket tas hos vårdpersonal vilket ökar risken för ”vitrockshypertoni” och felmedicinering med för lågt blodtryck som följd.”

Störst andel personer som vet vilket blodtryck de har är enligt undersökningen personer över 50 år (50–64 år (70%), 65–84 år (82%)). Men även den som är under 50 år gör klokt i att kontrollera blodtrycket regelbundet menar Ghassan Darwiche.

”Högt blodtryck förekommer även bland personer under 50 år och efter runt 45-årsålder blir det viktigare att göra årliga mätningar. Det gäller speciellt om det finns historik i familjen av högt blodtryck eller tidig hjärt-kärlsjukdom.”

Även om var sjätte svensk kollar sitt blodtryck någon gång i månaden visar Novus-undersökningen visade att lika många (16%) aldrig kollar sitt blodtryck.

Hemmamätning av blodtryck erbjuder enkel tillgång till viktig hälsodata för alla. Genom att använda kliniskt validerade blodtrycksmätare kan människor över hela världen ta kontroll över sin hälsa. Att inkludera hemmamätning av blodtryck som en del av ens livsstil kan ha långsiktiga hälsofördelar.

Att ta det första steget mot ett friskare liv innebär att prioritera ens hjärt-kärlhälsa. Genom att mäta blodtryck hemma kan man minska risken för hjärtinfarkt, stroke och andra allvarliga hjärt-kärlsjukdomar.

Välkommen till ett magasin för dig mitt i livet.

Moderna Livet är en plats fullt med drömmar och ambition. Man vill komma framåt med fart. Samtidigt vill man bevara sin hälsa, ha en fungerande vardag, och ha goda relationer.

Vi hjälper dig att hälla strössel på livet med inspiration och experthjälp från personer och företag.

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta er story i ett modernt sammanhang.

Klicka här för mer information.

Ta del av det bästa från oss
Vårt nyhetsbrev ger dig exklusiva rabatter, inbjudningar till event och intressant läsning
Genom att klicka ja, godkänner jag Moderna Livets användarvillkor samt personuppgiftspolicy.